OmTVSvensk tv-guide till över 70 kanaler.

Kunskapskanalen

lördag den 2 juli

Kunskapskanalen är en tv-kanal från Sveriges Television och Utbildningsradion som sänder dokumentärfilm, utbildningsprogram med mera

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2022

Svenskt samhällsprogram från 2022. 15 år av samverkan om artdata och artsök. På den första Flora- och faunavårdskonferensen 1992 efterfrågades uppkopplade "artdatabankomater". Idag, 30 år senare, är tanken verklighet. 27/06 år 2022 i SVTK.

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2022

Svenskt samhällsprogram från 2022. Sveaskogs arbete med artfynd. Många är intresserade av skogsbolagens naturvärdesbedömningar. Peter Bergman, naturvårdschef, ger tre exempel på hur Sveaskog använder sig av Artportalen. 02/07 år 2022 i SVTK.

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2022

Svenskt samhällsprogram från 2022. Artskydd inom skogsbruket. Artskyddsfrågan är i hetluften och Skogsstyrelsen har fullt upp med pågående rättsutveckling. Vad har förändrats i och med de senaste domarna?. 02/07 år 2022 i SVTK.

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2022

Svenskt samhällsprogram från 2022. Artportalen i arbetet på länsstyrelsen. Artportalen är viktig i länsstyrelsernas arbete för hotade arter och i exploateringsärenden. Tommy Karlsson, biolog på Länsstyrelsen Östergötland, berättar hur. 02/07 år 2022 i SVTK.

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2022

Svenskt samhällsprogram från 2022. Artdata i kommunerna. Samverkan kring hur artdata används underlättar när kommunala beslut ska fattas. Hur kan artdata göras mer tillgängliga i kommunerna?. 02/07 år 2022 i SVTK.

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2022

Svenskt samhällsprogram från 2022. Vem rapporterar i Artportalen? I Artportalen är det till stor del vanliga medborgare som rapporterar in observationer av djur och växter. Men vilka är det som är mest aktiva? Hur gamla är rapportörerna och har det sett likadant ut över tid?. 02/07 år 2022 i SVTK.

UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

Svenskt samhällsprogram från 2022. Öjamadonnan. Från Öja kyrka på Södra Gotland kommer en madonnaskulptur som trollbinder besökare med sitt starka uttryck och personlighet. Lars Kruthof, programansvarig pedagog, berättar om denna Mariafigur från 1200-talet. 01/07 år 2022 i SVTK.

UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

Svenskt samhällsprogram från 2022. Brynstenen från Timans i Roma. Vad kan ett litet sandstensbryne på tio centimeter från mitten av 1000-talet berätta? Väldigt mycket faktiskt. Jeremy Hardy, pedagog och guide, berättar om stora äventyr nedtecknade på liten yta. 01/07 år 2022 i SVTK.

UR Samtiden - Länsmuseerna berättar

Svenskt samhällsprogram från 2022. Botair från Akebeck. På en plats mitt i Visby ligger ruinerna efter två kyrkor. Men det var en plats för kult och offer redan under vikingatiden. Jeremy Hardy, pedagog och guide, berättar om platsen där vikingatiden tar slut och medeltiden börjar. 10/07 år 2022 i SVTK.

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2022

Svenskt samhällsprogram från 2022. Att hoppas och förtvivla i romersk exil. Hör berättelserna om hopp och förtvivlan bland dem som under romarriket tvingas gå i exil till karga öar i Medelhavet där de drömmer om att en gång få återvända till huvudstaden. 27/06 år 2022 i SVTK.

UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2022

Svenskt samhällsprogram från 2022. Dikten i dödsannonsen. Om hur dödsannonsversen har förändrats och utvecklats under 1900- och 2000-talen. Vad säger dödsannonsversen om sin tid?. Och vad har den för funktion - egentligen?. 27/06 år 2022 i SVTK.

Bild från filmen Omöjlig ingenjörskonst
Omöjlig ingenjörskonst

Brittisk vetenskapsserie från 2019. Den flytande bron. Världens enda flytande järnvägsbro, hur bygger man den?. Seattle har inte vuxit lika snabbt sedan den stora guldruschen, techföretagen blir fler och fler och trafiksituationen börjar kännas ohållbar. Vad gör då smarta ingenjörer i ett stadslandskap fullt av vatten? Hittar en lösning som är någonstans mellan en bro och en tunnel. En megatung betongbro, som faktiskt rör på sig när man kör på den. Den klarar 142 000 bilar per dag. Nu – även tänkt att bära en tågräls. 23/01 år 2020 i SVTK.

Filmer från ett svunnet Indien

Brittisk dokumentärserie från 2019. Den brittiska storhetstiden. Unika arkivfilmer från livet i Indien under det brittiska imperiet. De äldsta filmerna är handkolorerade. Vi möter parader med elefanter och maharadjor, det dagliga livet längs floderna, och folkmyllret på gatorna. Forskare och historiker visar på koder och detaljer som förklarar dåtidens syn på Indien. Den tidigaste filmen är från Varanasi 1899. 27/05 år 2021 i SVTK.

Framtidens unika natur

Tysk naturserie från 2019. Tyskland och fågellivet. Områdena runt Bodensjön kännetecknas av intensivt jordbruk med dramatiska följder för fågellivet. Sedan 2003 har ornitologen Peter Berthold skapat nya livsmiljöer för fåglar och insekter och både storkar och sällsynta sångfåglar har återvänt. 22/02 år 2021 i SVTK.

Äventyr på outforskade platser

Brittisk dokumentärserie från 2021. Snöleopardens rike. Steve och teamet beger sig till bergen i östra Kirgizistan på jakt efter snöleoparder. Dessa bergsområden är väldigt svårtillgängliga, men expeditionen hoppas hitta bevis på att snöleoparder fortplantar sig i området. 02/07 år 2022 i SVTK.

Storbritanniens historiska städer

Brittisk faktaserie från 2019. Krigstidens Dover. Alice Roberts besöker Dover och undersöker stadens betydelse för andra världskrigets slut. Hon träffar lokala historiker och människor som var med när staden bombades av de tyska styrkorna. Alice provar också på att arbete i en stridsledningscentral från andra världskriget. 22/08 år 2020 i SVTK.

Storbritanniens historiska städer

Brittisk faktaserie från 2019. Georgianska Bristol. Alice Roberts besöker sin egen hemstad Bristol för att se hur den georgianska tidsepoken för åren 1714-1830 influerat staden. Det blir en rundtur i hästdroska i tidstypiska kläder och undersökning av hur slavhandeln skapade stadens rikedomar. 05/07 år 2022 i SVTK.

Det vilda Chile

Brittisk dokumentär från 2017. Kontrasterna är starka i Chile, landremsan med Stilla havets blåvalar i väster och Andernas pumor i öster. Och däremellan skogar med blommor och kolibrier och jordens torraste öken, som också blommar ibland.

Kärnkraftens historia

Brittisk dokumentär från 2019. Kärnkraftens vara eller icke-vara är en av vårt århundrades mest omstridda frågor. Vi får följa kärnkraftens samhälleliga och politiska utveckling i USA, Storbritannien, Frankrike och England: från efterkrigstidens atomeufori till dagens vacklande renässans.

Hundar som jobbar

Brittisk dokumentärserie från 2019. Livräddarna. Runt om i världen räddar hundar både människoliv och djurliv. Bordercollien Troy förhindrar flygkatastrofer. I Namibia skyddar anatoliska herdehundar samtidigt både getter och geparder. Och för Jonny, som har autism, har pitbullterriern Xenas vänskap haft livsavgörande betydelse. . 31/12 år 2020 i SVTK.