omTVSvensk tv-guide till över 70 kanaler.
Axess TV tv-guide

Axess TV

tisdag den 26 november

Svensk och internationell idédebatt, samhällsvetenskap och kultur - varje dag

  • Visa hela dagen
StarttidTV-Program
Luthersson läser världslitteraturen

Elisabeth Sandlund om Nya testamentet. Nya testamentet är en skriftsamling som de första kristna fogade till den hebreiska bibeln, av dem benämnd Gamla testamentet. Nya testamentet innehåller fyra evangelier som skildrar Jesus liv, gärning och död. Till evangelierna har fogats framför allt berättelser om budbärare av det kristna budskapet och brev som kretsar kring lära och förhållanden i de tidiga församlingarna. Textsamlingens slutgiltiga innehåll fastställdes på 300-talet. Elisabeth Sandlund, som är ledarskribent i den kristna dagstidningen Dagen, där hon tidigare har varit chefredaktör, samtalar med Peter Luthersson. Inspelat hösten 2019

Engelskans olika världar

Hur blev engelskan ett världsspråk?. Engelskans globala frammarsch väcker frågor om kulturell identitet och det brittiska koloniala arvets påverkan. I Indien talas det av politiker och byråkrater medan bilden är mer komplicerad i Sydafrika. Samtidigt har andra språk påverkat engelskans utveckling

Världens makalösa broar

Severn Bridge. När Severn Bridge, som sträcker sig över den väldiga och farliga Severns flodmynning, öppnades 1966 förbands för första gången England och södra Wales. Severn Bridge byggdes enligt delvis helt nya principer som idag används i alla brobyggen världen över

Hantverket i dagens digitaliserade bokmarknad

Marika Stolpe om vikten av böckers hantverk. Bokförlaget Stolpe grundades 2018. "Sampanerna från Kanton" är förlagets första bok. Den sätter tonen för förlagets utgivning där fokus är bildning, hantverk och skönhet. Marika Stolpe, vd och förläggare, samtalar med Katarina O?. Nils Franke om vikten av böckers hantverk i dagens alltmer digitaliserade bokmarknad. Inspelat på bokmässan i Göteborg 2019

Robotarnas tid

Upptäckarrobotar. Robotar kan utföra uppgifter i de mest ogästvänliga och farliga miljöer som vore omöjliga för människor att vistas i. Men finns det risker med att låta robotarna ta över så många uppgifter som tidigare var förbehållna människor? Produktion Flame Distribution 2014

Onedinlinjen

Den rike och inflytelserike Sir Richard Lazenby tvingar en James i penningnöd att resa till Versailles för att överlämna ett hemligt brev. Trots att Frankrike befinner sig i revolutionär upprorsstämning tar sig James till Paris för att driva in en gammal skuld men fängslas och hotas av avrättning. I denna nya säsong stiftar vi åter bekantskap med kapten James Onedin och hans segelfartyg, familj och vänner i Liverpools skeppsredarmiljö från 1800-talet

Livet innanför rustningen

Smeder återskapar medeltida rustningar. För riddarna var deras rustning skillnaden mellan liv och död. Hur var de egentligen konstruerade och vilka vapen kunde de stå emot?

Wien genom tiderna

När hotet från osmanerna upphörde återuppbyggdes Wien och habsburgarna var fast beslutna att låta deras stad bli den mest skimrande i världen. Från att ha varit ett fort förvandlades den till en kulturens huvudstad och drog till sig musiker som Mozart, Haydn och Beethoven

Vietnamkriget

Juni 1968 - maj 1969. Stödet för kriget minskar och unga män står inför svåra moraliska beslut inför en eventuell inkallelseorder. Poliser och demonstranter drabbar samman utanför Demokraternas partikonvent i Chicago. Richard Nixon blir president på löften om lag och ordning hemma och fred utomlands

Global Axess 2019: Historia och nutid

Mot en ny världsordning?. John Bew är professor i historia och internationell politik vid Kings College i London. Han forskar kring idén om en fungerande världsordning och dess idéhistoriska rötter. Ända sedan det sena 1800-talet har världens ledare funderat över hur stormakternas intressen kan balanseras för att skapa global stabilitet. Men utöver de realpolitiska argumenten har det också funnits djupa ideologiska drivkrafter för en fungerande världsordning som format västs syn på internationella relationer ändå in i vår tid, menar Bew i samtal med Iain Martin. Intervjuerna spelades in på Engelsbergs bruk i juni 2019

Veckans bok

Historien om New York. Författaren Henrik Berggren växte upp på Manhattan. I ?Historien om New York?. skildrar han initierat och personligt en trolös stad, som genom århundraden omskapar sig själv och sina relationer till världen. Henrik Berggren intervjuas av Gunilla Kindstrand. Inspelat på bokmässan i Göteborg 2019

Legendariska monument

Dokumentär från 2018. Kyrkor. Vid en tid då kungar inte hade permanenta residens beslöt Karl den store ? en av Europas mest framträdande personligheter ?. att Aaachen skulle bli hans imperiums huvudstad. Som symbol för sin makt lät han bygga katedralen i Aachen. Vi beger oss på en arkitekturhistorisk resa tolvhundra år tillbaka i tiden

En resa genom Sahara

Timbuktu. Timbuktu i västafrikanska Mali var en gång en mytomspunnen plats för resenärer som vågade sig på att korsa Sahara. 2012 erövrades staden av tuaregiska separatister och jihadistgruppen Ansar Dine och styrdes av sharialagar. 2013 drevs rebellerna ut med hjälp av franska armén. Men Timbuktu är fortfarande en farlig plats

Flygets historia

1941 - 1945. Vid andra världskrigets utbrott 1939 blir flyget ett strategiskt verktyg för samtliga krigförande länder i Europa, Stillahavsområdet och Ryssland. Att höja planens prestanda prioriteras. Stridsplan och bombflyg försedda med kulsprutor, kanoner och sirener är nu i luften dagligen

Höjer synar högskolan

Svensk dokumentärserie från 2019. Vad ska vi ha universiteten till?. Behövs universiteten i dagens utbildningssituation? Är de ändamålsenliga, eller lider de av trendkänslighet och politisering?. Det diskuterar Henrik Höjer med Sharon Rider. Hon är professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Vetenskapsjournalisten Henrik Höjer möter personer med insyn i universitetsvärlden. Hur mår egentligen högskolan? Är studenterna tillräckligt förberedda för högskolestudier? Forskar man om rätt saker? Hur är det med humanioras kris? Inspelat hösten 2019

Engelsbergssamtalen

Möten med tre centraleuropeiska författare. En utrikeskorrespondent i det Öst- och Centraleuropa som uppstod efter andra världskriget och gick under 1989 kunde i sin jakt på information och perspektiv finna anledning att träffa författare och intellektuella. Ur de officiella kommunikéerna gick det ibland att läsa ut något intressant, men de var avsedda att fungera som kuliss. Tre författare av sinsemellan olika generationer var ungraren Géza Ottlik, tjecken Václav Havel och tysk-rumänskan Hertha Müller. Richard Swartz var Svenska Dagbladets man i regionen från mitten av 1970-talet och framåt. Han lärde känna var och en av tre nyss nämnda. Här samtalar han med Peter Luthersson om sina möten med dem

Adventskonsert i Dresdner Frauenkirche

Med Christian Thielemann och Staatskapelle Dresden. Adventskonserten i Dresdens Frauenkirche har blivit en uppskattad tradition och en av tysk tv:s största framgångar vad gäller klassisk musik. Dresdens statskapell under ledning av Christian Thielemann och Dresdens statskapell uppför ett program som sträcker sig från Bach till Mendelsohn och från Mozart till Haydn. De framför bland annat Bachs Jauchzet Gott in allen Landen och Mozarts Laudate Dominum. Solister: Diana Damrau, Tuuli Takala, Benjamin Appl, Helmut Fuchs

Boken, läsandet och fattningsförmågan

Att påverka eller låta sig påverkas av en ny marknad. Talare: Johan Svedjedal - Pappersproteus, kring bokens förvandlingar, Per I. Gedin - En bokmarknad i förändring, från 1950-tal och framåt, Simon Brouwers - Mondial: att födas in i en ny verklighet, Christoffer Palmer - Kan en oberoende bokhandlare överleva 2019 och i så fall hur?, Karl Berglund - Litterära agenter: en ny roll med stort inflytande. Moderator: Ulf Wickbom. Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden. I dagens Silicon Valley hindrar uppfinnarna av digitala verktyg de egna barnen från att använda dem eftersom den digitala tekniken sägs försämra inlärningen. Samtidigt gör den digitala utvecklingen att personer som tidigare har haft svårt läsa, av tidsbrist eller andra skäl, nu kan ta in berättelser som annars kanske inte nått dem. Med avstamp i bokens och läsandets historia tar vi oss vidare fram till dagens bokmarknad och de utmaningar som den står inför. Vad kan den fysiska bokhandeln göra för att överleva, varför denna rädsla för Amazon? Och vad händer egentligen med vår fattningsförmåga när vi läser allt mindre på papper? Seminariet spelades in på Engelsbergs bruk den 24 april 2019

Panelen

Erik Thyselius och Axess-panelen analyserar aktuella frågor