omTV.seSvensk tv-guide till över 70 kanaler.

Magna Carta

Axess TV torsdag 07:30 - 08:30

Magna Carta från år 1215 är kanske världens mest berömda konstitutionella text. Även om den tillkom för att hålla den engelska kungamakten i styr har den inspirerat den amerikanska självständighetsförklaringen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Historikern David Starkey redogör för Magna Cartas tillblivelse och påverkan på omvärlden

60min2015